[rev_slider alias=”electronics”]
MISIJA
firme MLIN I PEKARA LJUBAČE
Najveća vrijednost Mlina i pekare Ljubače je dugogodišnji kvalitet proizvoda u okruženju koje je sigurno, čisto i prijateljski za naše zaposlene i za naše kupce. Naša misija je da se zaštiti i poboljša ugled i kvalitet proizvoda i usluga koje pružamo kao i brend naše kompanije a i naših poslovnih partnera. To ćemo postići kroz potpunu posvećenost i sistematski pristup pro-aktivne i preventivne programe i poslovne prakse.
1 kriska
4 kriska
 
 
TV – PROMOTIVNI
VIDEO ZAPISI MLIN I PEKARA LJUBAČE

NOVOSTI