Preduzeće je osnovano 1950. godine sa mlinom čiji je kapacitet iznosio 50 tona meljave za 24 sata, a uz mlin je izgrađen i silos i podno skladište kapaciteta 9.440 tona pšenice. Ovaj mlin je izgorio u požaru 01.01.1952. godine, pa je tek 1956. godine mlin ponovo sagrađen, a kapacitet ovog mlina je bio 60 tona meljave za 24 sata.

 

Modernizacijom i primjenom novih tehnologija proširen je kapacitet mlina sa 60 na 100 tona meljave za 24 sata. Proširenje  kapaciteta uzrokovalo je i potrebu za većim skladištima pšenice. Tako su 1960. godine izgrađeni silosi br. 1 i 2 kapaciteta po 4.000 tona pšenice i silos br. 3 kapaciteta 9.900 tona pšenice. U toku 1970.  godine izgrađen je silos br. 4 kapaciteta 9.950 tona, a u toku 1975. godine silos br. 5 kapiciteta 20.700 tona pšenice. Danas, kapacitet silosa za skladištenje pšenice iznosi oko 50.000 tona, što ga čini jednim od najvećih u BiH ovog tipa.

 

Od 1981. godine preduzeće mijenja naziv iz Osnovne organizacije mlin i silosi «Husinski rudar» Ljubače koja je bila u sastavu RO Poljoprivredna i prehrambena industrija Tuzla, usvajanjem Samoupravnog sporazuma o promjenama u organizovanju, u naziv OOUR Mlin i silosi «Husinski rudar» Ljubače u sastavu Radne organizacije Mlinsko-pekarske industrije n.sol.o.Ljubače kod Tuzle. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja mlinskih proizvoda, a sporedna je promet mlinskih proizvoda, prerada i dorada, sušenje, skladištenje žitarica, laboratorijske usluge i sl. Prateći razvoj potreba za brašnom u toku 1986-te godine podignuti su kapaciteti mlina na 150 tona meljave za 24 sata. Oprema i tehnologija kojom je ostvaren ovaj napredak u smislu rasta, a i razvoja, pribavljena je od renomiranog Italijanskog proizvođača pšeničnih mlinova «Ocrim» iz Cremone.

Pored tog pšeničnog mlina, preduzeće aktivira i stari KAMENI MLIN, na kojem se melje pšenica u cijelom zrnu i dobija se jedan od najkvalitetnijih proizvoda INTEGRALNOG BRAŠNA na tržištu.

 

U sklopu mlina izgrađeni su i silosi za brašno kapaciteta 2.000 tona brašna u rinfuzi. Pored evidentnih usklađivanja sa razvojem tržišta i modernizovanja u skladu sa razvojem tehnologije mljevenja brašna i dalje se aktivno prate nova dostignuća u mlinarstvu.

 

Godine 1989. preduzeće mijenja naziv u Društveno preduzeće Mlin «Husinski rudar» P.O. Ljubače-Tuzla, zadržavajući sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru ranije registrovane djelatnosti. U oktobru 1991. godine preduzeće mijenja status društvenog preduzeća u  Dioničko društvo u mješovitoj svojini sa P.O. Ljubače-Tuzla, a na osnovu odredbi Odluke Radničkog savjeta o izdavanju internih dionica i Odluke Radničkog savjeta o organizovanju Društvenog preduzeća u dioničko društvo u mješovitoj svojini. Djelatnost preduzeća je mljevenje i ljuštenje žitarica, proizvodnja mlinskih proizvoda, brašna prekrupe za stočnu hranu, tjestenine, skladištenja  i sl.

 

Kao tako društvo ostaje sve do 2002. godine kada je izvršena privatizacija preduzeća javnim pozivom  i prelazak u privatno vlasništvo gdje se kao dioničari pojavljuju i zaposlenici društva, te promjena naziva u Mlin «Husinski rudar» Ljubače  Tuzla, dioničko društvo za proizvodnju mlinskih proizvoda. Formiraju se organi upravljanja: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava društva, imenuje Sekretar i Odbor za reviziju, te se bira Nezavisni revizor za reviziju finansijskih izvještaja.

U maju 2006. godine  dolazi do promjene vlasničke strukture, te većinski broj dionica kupuje KLAS d.d. Sarajevo. Kao vlasnik najvećeg paketa dionica Klas d.d. Sarajevo zainteresovan je za povećanje obima proizvodnje i za aktivno učestvovanje  u procesu rješavanja obaveza Društva.

 

U 2008. godini dolazi do statusne promjene, naime Mlinu «Husinski rudar» Ljubače-Tuzla dioničkom društvu za proizvodnju mlinskih proizvoda pripaja se Dioničko društvo za proizvodnju hljeba i peciva Pekare Tuzla, te društvo mijenja naziv u MLIN I PEKARA DD LJUBAČE-TUZLA, pod kojim posluje i danas. Sada je djelatnost društva proizvodnja i prodaja mlinskih i pekarskih proizvoda.

U januaru 2010. godine obustavljena je proizvodnja u pšeničnom mlinu, a ostaje da radi odjel pekare, tvornice stočne hrane i kukuruzni mlin.

U februaru 2014. godine AS JELAH DOO ulazi u vlasništvo kupovinom 19,34 % dionica od ZIF NAPREDAK, te društvo posluje u okviru AS GROUP.

U maju 2017. godine realizuje se investicija od strane novog vlasnika cca. 1 milion KM za reparaciju pšeničnog mlina i on kreće sa radom već u septembru 2017. godine. Tom reparacijom je izvršena kompletna automatizacija mljevenja pšenice i procesa izmeljavanja više tipova brašna koji po svom sastava spadaju u kvalitetniju grupu proizvoda od brašna i to bez aditiva.

Strpljivim radom, dugom tradicijom i odličnim kvalitetom, već 68 godina dajemo najbolje Tuzli, Semberiji, Posavini… Zato tradiciju i birano porijeklo, želimo utkati u današnje vrijeme, te sa vrhunskim kvalitetom brašna, kojeg su vješte ruke naših majki, nena i baka znale pretvoriti u ukusne pite, pogače i kolače čiji miris pamtimo iz djetinjstva i mladosti, želimo zadovoljiti zahtjevno Bosanskohercegovačko tržište.

Danas Društvo vrši prodaju proizvoda iz svog asortimana na područje cijele Bosne i Hercegovine te upošljava 128 radnika.

Naša misija je da se zaštiti i poboljša ugled i kvalitet proizvoda i usluga koje pružamo s ciljem zadovoljstva potrošača, kao i brend naše kompanije uz zadržavanje dobrih odnosa sa poslovim partnerima.

Naše temeljne vrijednosti:

Izvornost: postupamo pošteno i činimo ono što je ispravno, a ne samo ono što je lako.

Izvrsnost: nastojimo zadiviti u razumnom roku i s mnogo žara.

Učenje: pozorno slušamo i po prirodi smo znatiželjni, što nas potiče na sticanje novih znanja.

Briga za naše radnike: vjerujemo u naše radnike, ulažemo u njihov razvoj i dajemo im ovlasti.

Jedinstvo u nastupu: vjerujemo u snagu zajedničkoga rada i davanja vlastitog doprinosa uvijek.

Osvajanje kupaca: naši su KUPCI u središtu našega poslovanja i svega što činimo.